Avelsrekomendationer

SWKK´s valpförmedling förmedlar endast valpar efter friska
vallmeriterande föräldrar (minst godkänt Vallhundsprov) och        
med godkänd HD-status (ua, A eller B ).