Har du en hane att lägga till i täckhundslistan ??

UPPDATERAD TÄCKHUNDSLISTA 16/10-2022 Klicka på rubrik

Har du en hanhund som uppfyller kriterierna för avelshund meddela oss så lägger vi till honom på listan !! 

Kriterier som gäller för att stå med på listan är att hunden är godkänd vallhund (får eller nöt) och att den har HD-grad A eller B. För att användas i avel gäller för övrigt SKK’s grundregler (se t ex SKK’s skrift ”Avel 2013”).

 

Eftersom det inte är säkert att du, trots att din hund uppfyller klubbens kriterier (godkänt VP och friröntgade höfter), vill att din hund står med på täckhundslistan kommer fortsättningsvis varje hanhundsägare själv att få kontakta avelsrådet och meddela att han/hon vill ha med sin hund på täckhundslistan.

Det är också varje hanhundsägares ansvar att meddela avelsrådet då en hund som finns med på listan inte längre ska stå kvar.

Tack för att du hjälper oss i vårt arbete.

Vänliga hälsningar, Susanne Gustafsson (Sussi@norrdal.se, tel: 070/521 86 63 )