Bilder från egenskapsbeskrivningen 2013.

/

 

Egenskapsbeskrivning sommar 2013

Egenskapsbeskrivningen mars 2013

Eva Hallberg höll i egenskapsbeskrivningen 2013

Mars 2013

Mars 2013

Mars 2013

Mars 2013

Mars 2013

Mars 2013

Mars 2013

Mars 2013

Mars 2013

Egenskapsbeskrivningen 2012

Egenskapsbeskrivningen 2012

Egenskapsbeskrivningen 2012

Egenskapsbeskrivningen 2012
Fotbad för att inte sprida smitta mella besättningar

Egenskapsbeskrivningen 2012

Egenskapsbeskrivningen 2012

Egenskapsbeskrivningen 2012

Egenskapsbeskrivningen 2012

Egenskapsbeskrivningen 2012

Egenskapsbeskrivningen 2012

Foto Stina Nyberg från egenskapsbeskrivningen den 19 mars 2011