Detta händer 2022:

4-5 mars

Årsmöte hålls i Lekeberga i samband med egenskapsbeskrivningen.

15 maj

Hela WK-Sverige vallar. Från Norr till Söder tränar vi våra vallhundar.

27-31 juli 

Workingkelpiemästerskapen blir i närheten av Uppsala.